பொங்கல் வாழ்த்து

பொங்கல் வாழ்த்து 
தை பிறந்து , நன்றென்றும் எங்கும் நடக்கட்டும் ,
தேசமிது பாசமாய் மாறட்டும்,
நேசம் பொங்கி, அன்பு பொழியட்டும்,
அன்பினால் மழையும், அழகினால் பகலவன்
துணை என்றும் இருக்கட்டும் ,
எங்கள் வயலெல்லாம் காய்த்து,
பயிரும் கனியும் கிட்டி
இளந்தென்றல் ஆசையாய் பரவட்டும்,
தொடங்கட்டும் நல்லதொரு காலம்
எங்கள் நாட்டிற்க்கு !!

நாளும் நன்றாய் இருக்க
இருப்போம் எண்ணத்திலும் செயலிலும் நல்லதாய்

Followers