ஆசிரியர் தினம் 2017


இருள் நீக்கும் ஆசிரியர் :
பெரியர் என்றாலும் சிரியர் என்றாலும் கற்று தரும் குணமிதை
கற்பித்து என்னையும் ஆசான் ஆக்கிய சான்றோர் போற்றி !

பொருள் உணர்த்தும் ஆசான்:
பாரதம் ஊன்றிய கவியே வள்ளலே போற்றி, நீ
காட்டிய பாதையிலே (நீ) சிற்பித்த ரதத்தினை, (நீ)
செலுத்தி செல்ல கற்று தருவாயோ , குருவே சரணம் !

வேதனை அடைந்தது மனம், கல்வி வேள்வியில் எரியுது உயிர்,
நீ கற்று தந்ததை , எவரும் இங்கு சீண்டவே இல்லை !!
கல்வி தரம் என்று கூறி தேர்வு அதனை எழுதவே செய்து,
தேர்ச்சி பெறாவிடில் உயிரும் நீத்து,
இது அல்லவே நீ கண்ட பார் புகழும் தேசம்.
வாழ்வில் ஒரு கட்டம் தேர்வு என்று கற்று தரவில்லையே எவரும்,

கற்ற தொழுகு
கேட்டிலுந் துணிந்து நில்
கவ்வியதை விடேல்
சாவதற்கு அஞ்சேல்
சிதையா நெஞ்சுகொள்
துன்பம் மறந்திடு
தோல்வியிற் கலங்கேல்
நன்று கருது
நாளெலாம் வினைசெய்
நினைப்பது முடியும்

நீ தந்த மந்திரமிதை
உறக்க சொல்வேன் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்வேன்
என்றே கற்று தருவோம்
இனி ஒரு விதி செய்வோம் !

குருவே போற்றி போற்றி !!

மாலுமி மருதுவின் மாமுல் பயணம்

செந்தூரா நீ செல்லும் தூரம்
எங்கும் வீசும் வாசம் அனைத்தும்
எங்கள் பாசம் இருக்கும்

நாடிகள் மையில் , நீ கடக்கும்
நாட்டிகல் மைல் எல்லாம்
சீராய் இருக்க பிரார்த்தித்து அனுப்புகிறோம்

பாரெல்லாம் நீராய் பார்த்து மகிழ்ந்தே
சென்று வா பாண்டியா !!

தேசத்தின் நேசம்

வேதனை அடையிது மனம்
இங்கு சினம் கொண்டு சீறுது குணம்
ஆச்சு ஆட்சி இல்லை எனில்
நச்சு கக்குது நாவில்

வளர்ச்சி கண்டு பொறாமை கொண்டு
செய்வதறியாது துரோகம் புரியும்
மனம் கொண்டு வாழ்வாரோ ??

பாரதம் கண்டேதெல்லாம் அற்றவநெல்லாம்
பொறாமை தீயில் வீழ்ந்தோரே என்றும் ..

தேசம் வீழ்ந்தாவது நான்
பீடத்தில் அமர்வேன் என்று
பேசி திரிவோர் எல்லாம் அறிவாரோ
துரோகிகள் தான் முதலில் வீழ்வோர் என்று

பயமில்லை என்றும் எமக்கு
நூறு கோடி போராளி இருக்க
காற்றை கூட காப்பாற்றி
சேர்ந்தே காத்து நிற்போம் !!

Followers